Uusia ideoita lastentarhaan

Lastentarhat ovat tänä päivänä myös otsikoiden alla ja lasten varhaiskasvatukseen ja lastentarhojen vastuuseen. Lasten varhaiskasvatuksen katsotaan olevan hyvin tärkeässä roolissa persoonallisuuden ja luovuuden muodostumisessa. Sillä ei kuitenkaan pysty muokkaamaan lapsia, eikä se ole tarkoituskaan. Luovalla ja hyvällä varhaiskasvatuksella on mahdollista antaa lapselle hyvät valmiudet kouluun ja perusarvot elämään. Totta kuitenkin on, että lapsena koetut hyvät elämykset jättävät mieleen pysyvän muiston ja hyvän olon tietystä asiasta. Esimerkiksi, jos päiväkodeissa pidetään luontoelämyksiä tärkeänä ja lapsia viedään jatkuvasti luontoon erilaisille retkille ja kokemuksille, syntyy lapsiin automaattisesti parempi ja luonnollisempi yhteys luontoon. Tällöin lapsi pitää luontoa tärkeänä osana elämää ja rentoutumista. Varhaiskasvatuksessa opitut asenteet vaikuttavat myös pitkälle elämään. Tämän takia on erittäin tärkeää saada lapsille mahdollisimman positiivinen vaikutus luontoon, jotta myös aikuisena sitä osataan arvostaa. Nykypäivänä lastentarhoissa onkin ruvettu panostamaan enemmän lasten luontosuhteeseen ja luovuuteen perinteisten kouluarvojen sijaan.Tämä onkin erittäin tärkeää nykypäivän maailmassa, jossa luovuudella on jatkuvasti tärkeämpi osa elämää. Nykyään perinteinen kirjaluku arvo ei enää päde, vaan elämässä arvostetaan luovuutta ja luontosuhdetta. Luovuudella päästään yli monista elämän vaiheista ja se myös auttaa työelämässä. Tällöin osataan ratkaista yllättäviäkin asioita. Nykypäivän päiväkodeissa pyritään siis edistämään lasten omaa luovuutta, jolloin lapset pääsevät mukaan päiväkodin ohjelman suunnitteluun. Tällöin päivät suunnitellaan lasten kanssa yhdessä, keskittyen jokaisen omiin tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin. Erilaisuutta painotetaan, joka taas lisää hyväksymistä ja estää syrjimistä jonkin tietyn piirteen takia. On otettu huomioon, että lapsi ei ole pelkästään passiivinen kohde. Lapsilla voi olla erittäinkin hyviä ideoita siihen, että miten varhaiskasvatusta kuuluisi kehittää. Tässä kohtaa lapsi voi olla hyvinkin avulias, nimittäin lapsilla ei ole aikuisten ennakkoluuloja, joka usein estää aikuista tekemästä tiettyä asiaa. Tämä myös edistää lapsen ennakkoluulotonta elämäntapaa, jolloin lapsille tulisi mahdollisimman voin katse elämään. Lapsia pyritään myös huomioimaan hieman enemmän yksilöllisesti ja ottamaan jokaisen yksilölliset tarpeet huomioon, kuitenkin pitäen mukana yhteisöllisyyden tärkeyden.

Taide mukaan varhaiskasvatukseen

Taide mukaan varhaiskasvatukseen

Yhtenä tärkeänä ideana on ollut ottaa taide mukaan varhaiskasvatukseen. Taide edistää lapsen luovuutta ja tunteiden hallintaa. Taiteella voidaan hallita monia erilaisia tunteita ja sillä voi rauhoittaa jopa vilkkaimmatkin lapset. Tässä punaisena lankana olisi taidekasvatus, jonka kuuluisi olla mukana lapsen jokaisessa toiminnassa ja jokapäiväisessä elämässä. Tähän taidekasvatukseen kuuluisi kaikki taiteen muodot kuvataiteesta musiikkiin ja leikkiin. Taidekasvatus auttaa edistämään lapsen luonnollista tarvetta tutkia ja havainnoida asioita kaikilla eri aisteilla. Se auttaa saamaan kokemuksia jokaisesta ympärillä tapahtuvasta ja olevasta. Taiteella on myös mahdollista purkaa lasten huonot kokemukset, jolloin lapsi pystyy ne käymään läpi. Tällöin huonot kokemukset eivät jää lukkoina kummittelemaan läpi elämän, vaan ne on saatu purettua ja muutettua positiivisiksi. Se myös auttaa hallitsemaan erilaisia kokemuksia jatkossa. Jos lapsi oppii varhaisessa vaiheessa tietyn tavan huonojen kokemusten purkamiseen, jää se helposti tavaksi koko loppuelämäksi. Tämän takia onkin tärkeää opettaa taidekasvatuksen avulla hallitsemaan näitä kokemuksia. Taiteen avulla saadaan purettua erinäköisiä tunteita, jolloin niitä on huomattavasti helpompaa hallita.Se edistää lapsen ymmärrystä kulttuuria kohtaan, joka taas lisää avoimuutta maailmaa kohtaan. Joillekin saattaa jäädä jopa elämänmittainen kiinnostus taidetta ja kulttuuria kohtaan. Taidekasvatuksen tarkoituksena on saada taiteen perusopetus osaksi varhaiskasvatusta, jolloin päivittäisten asioiden lisäksi lapset saisivat taideopetusta. Taideopetus voi tapahtua kuvataiteen, leikin, musiikin tai tanssin avulla, jolloin lapsella on mahdollista löytää oma mielenkiinnon aiheensa.